ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Multi-threading

เมื่อใช้งาน Casbin ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหลายเธรด คุณสามารถใช้ wrapper ที่มีการซิงโครไนซ์ของ Casbin enforcer: https://github.com/casbin/casbin/blob/master/enforcer_synced.go (GoLang) และ https://github.com/casbin/casbin-cpp/blob/master/casbin/enforcer_synced.cpp (C++)

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนคุณสมบัติ "AutoLoad" อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ Casbin enforcer สามารถโหลดกฎนโยบายล่าสุดจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อเริ่มการโหลดนโยบายโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน "StartAutoLoadPolicy()" เช่นเดียวกัน หากต้องการหยุดการโหลดนโยบายโดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน "StopAutoLoadPolicy()"