ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Cloud Native Middlewares

Cloud Native Projects แปลเป็นภาษาไทย

โปรเจกต์ผู้เขียนคำอธิบาย
k8s-authzCasbinAuthorization middleware สำหรับ Kubernetes
envoy-authzCasbinAuthorization middleware สำหรับ Istio และ Envoy
kubesphere-authzCasbinAuthorization middleware สำหรับ kubeSphere